Most Viewed

 • From Johan von Feilitzen

  0 likes 103 plays
  Information om SLU:s studentombud
 • From Olof Bergvall

  5 likes 1,467 plays
  Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker fyller 100 år - en viktig milstolpe för Sveriges ambition att bruka sina naturresurser på ett…
 • From Sara Andersson

  0 likes 124 plays
  Funktionen Interaktiv bokningsguide finns nu aktiverad i ReachMee för att underlätta för er att boka in kandidater till intervjuer. Ni kan enkelt skapa…

Värt att veta

 • From AV-stod Stöd

  0 likes 19 plays
  Värt att veta: Vad kan hundägare lära forskare om hjärt- och kärlhälsa? Forskning har visat att svenska hundägare har en bättre…
 • From Kee Lundqvist

  0 likes 23 plays
  Sillgrisslor dyker djupast av alla flygande fåglar och blir äldst av alla fåglar i Sverige – uppemot 50 år. Vid en…
 • From Kee Lundqvist

  0 likes 50 plays
  Idag återställs våtmarker och nya skapas i hopp om att åtgärden ska bidra till ett mer hållbart Sverige. Men fungerar det verkligen?…

SLU University Library (SLU-biblioteket)

 • From Simon Hallstan

  0 likes 11 plays
  A webinar on how to publish scientific articles and data under different CC licences, and how the SLU University Library can help you publish. The webinar was held in…
 • From Simon Hallstan

  0 likes 16 plays
  Det här webbinariet finns också på svenska: Öppen tillgång, öppna data och datahanteringsplaner – så möter du…
 • From Simon Hallstan

  0 likes 21 plays
  This webinar is also available in English: Open access, open data and data management plans - how to meet funders' requirements Formas och VR, precis som andra…