Most Viewed

 • From Johan von Feilitzen

  0 likes 5 plays
  Information om SLU:s studentombud
 • From Sara Andersson

  0 likes 26 plays
  Funktionen Interaktiv bokningsguide finns nu aktiverad i ReachMee för att underlätta för er att boka in kandidater till intervjuer. Ni kan enkelt skapa…
 • From AV-stod Stöd

  0 likes 590 plays
  Hippocampusdagen 2021

Värt att veta

 • From AV-stod Stöd

  0 likes 4 plays
  Talare: Hans Gardfjell, SLU
 • From AV-stod Stöd

  0 likes 41 plays
  Svampar står för en stor del av skogens biologiska mångfald och är centrala för många av skogens processer. Vi lär oss allt mer om…
 • From AV-stod Stöd

  0 likes 17 plays
  Hur har den skogliga arbetsmarknaden utvecklats under de senaste tio åren? 2011 visade en nationell enkät på en tydlig könssegregering av den…

Biblioteket SLU

 • From AV-stod Stöd

  0 likes 4 plays
  Talare: Hans Gardfjell, SLU
 • From Jennifer Salomonsson

  0 likes 84 plays
  [Tryck här för svenska] Welcome to the SLU University Library in Alnarp! In 1952 a book collection of the more unusual kind was donated to the library, wooden…
 • From Jennifer Salomonsson

  0 likes 134 plays
  [Click here for English] Välkommen till SLU-biblioteket i Alnarp! Till vårt bibliotek kom det 1952 en samling böcker av det mer ovanliga…

Open Science Talks – a pod about open science

 • From Jennifer Salomonsson

  0 likes 81 plays
  Här undersöker vi medborgarforskning vid SLU: vad är medborgarforskning (också kallat citizen science) och hur går det till? Vi även…