2023-12-14 Mark- och arrendepriser 2024. Vad ska vi förvänta oss av framtiden?

From Magnus J Stark  

views